REGULAMIN
 
Zostań naszym stałym klientem, a otrzymasz kartę członkowską VIP CLUB.
 
 
 
 
Regulamin użytkowania Kart Klubowych:

1. Karta Klubowa jest własnością KLUBU FENIKS.
2. Karta Klubowa wydawana jest bezpłatnie osobom, które skończyły 18 lat.
3. Karta Klubowa jest ważna wraz z dokumentem tożsamości.
4. Karta Klubowa jest imienna i może się nią posługiwać tylko okaziciel.
5. Karta Klubowa upoważnia do wejścia do Klubu z osobą towarzyszącą poza kolejnością.
6. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy okaziciel i osoba towarzysząca są pod wyraźnym wpływem alkoholu, zachowują się agresywnie lub nie stosują się do obowiązującego w Klubie dress kodu.
7. Osoba towarzysząca okaziciela Karty musi mieć skończone 18 lat.
8. Karty Klubowe przyznawane są stałym klientom. Osoby zainteresowane otrzymaniem Karty powinny zgłosić się do Managera Klubu.
9. KLUB FENIKS zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty Klubowej bez podania przyczyny.
10. KLUB FENIKS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wydawania Kart Klubowych.
11. Ochrona ma prawo sprawdzić tożsamość właściciela Karty Klubowej.
12. Posiadacz Karty Klubowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych/reklamowych i do otrzymywania newslettera. Jednocześnie ma prawo wglądu do danych/ poprawiania ich za pośrednictwem biura Klubu.
13.Po wcześniejszym uzgodnieniu Karta upoważnia do darmowej rezerwacji stolika.

 

 

 
 
 
 
95-200 Pabianice   ul. 20 Stycznia 25
tel. 501 145 432
 
feniks@klubfeniks.pl
 
 
Nasz profil na facebook